Zangprojecten

Woman, sing your heart out! Projectkoor

Ervaar door het zingen van meerstemmige spirituele liederen je vrouwenkracht in verbinding met andere vrouwen.


Together we rise!

Workshop krachtliederen zingen voor vrouwen.


Zangproeverij

Introductie op het projectkoor Woman, sing your heart out!