Algemene Voorwaarden

1. Mijn gegevens

 

Baduhenna Music
Baukje de Boer
De Moesmate 11
7206 AC Zutphen
info@baduhenna-music.com
06-46630628

KvK nr:  68945876
BTW nr: NL 1099.98.625.B.02

Rek.nr.: NL79 TRIO 0338.7044.77 t.n.v. Baduhenna Music, Zutphen

2. Definities
Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een workshop, training of cursus.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Baukje de Boer een opdracht verstrekt.

3. Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Baukje de Boer en haar klant en/of opdrachtgever.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw tenzij er nadrukkelijk iets anders staat geschreven.

5. Factuur
Bij iedere aankoop van een dienst ontvangt de klant een factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van Baukje de Boer en wordt maximaal 7 jaar bewaard.
Naderhand opvragen van een factuur kan uiteraard. Neem dan contact op via info@baduhenna-music.com.

6. Betalingstermijn en incassoprocedure
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Baukje de Boer te zijn bijgeschreven.
Bij uitblijven van betaling volgt na een week de eerste herinnering en na nog een week de tweede herinnering. Wanneer dan de betaling nog niet is voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 30e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.

7. Annulering

 

Workshops Zangproeverij en Together we Rise

Voor annuleringen van (deelname aan) de workshops Zangproeverij en Together we Rise geldt dat tot 24 uur van te voren afgezegd mag worden. Er vindt dan een restitutie plaats van het volledige bedrag minus € 3,- administratiekosten. Wanneer de klant niet minimaal 24 uur van te voren afzegt of simpelweg niet komt opdagen, worden de volledige kosten van de workshop  in rekening gebracht.

 

Workshop Sound in a woman's body

Voor deze workshop op zaterdag 26 januari 2019 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

In geval van annulering van je reservering vóór 1 januari 2019 wordt het volledig betaalde bedrag gerestitueerd minus € 10,- administratiekosten
per persoon.

In geval van annulering vanaf 1 januari 2019 vervalt je recht op restitutie. Je kunt in dat geval jouw toegangskaart wel doorgeven aan iemand anders.

 

Projectkoor Woman, Sing your heart out!
Voor annuleringen van (deelname aan) het projectkoor Woman, sing your heart out! geldt dat binnen een maand voor aanvang van het projectkoor een bedrag van € 20,- administratiekosten is verschuldigd. Binnen 2 weken voor aanvang is 50% van het deelname bedrag verschuldigd. Korter dan 2 weken van tevoren is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Er volgt geen restitutie bij gemiste repetities, omdat een pakketprijs wordt gehanteerd (repetities, werkboek en optreden in één pakket).  Omdat het een project betreft zijn er helaas geen repetities op een ander moment in te halen. Dit wordt ondervangen door de opnames die van de repetities worden gemaakt zodat thuis gestudeerd kan worden.

In principe volgt er geen restitutie van een deel van het bedrag wanneer de klant tussentijds besluit te stoppen met het projectkoor. Tenzij in overleg met Baukje de Boer anders wordt besloten.

 

Zang & Rite

Voor annuleringen van (deelname aan) de cyclus Zang & Rite geldt dat binnen een maand voor aanvang van het projectkoor een bedrag van € 20,- administratiekosten is verschuldigd. Binnen 2 weken voor aanvang is 50% van het deelname bedrag verschuldigd. Korter dan 2 weken van tevoren is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Er volgt geen restitutie bij gemiste bijeenkomsten, omdat een pakketprijs wordt gehanteerd (repetities, werkboek en optreden in één pakket).  Omdat het een project betreft zijn er helaas geen bijeenkomsten op een ander moment in te halen.  

In principe volgt er geen restitutie van een deel van het bedrag wanneer de klant tussentijds besluit te stoppen met het projectkoor. Tenzij in overleg met Baukje de Boer anders wordt besloten.

 

8. Verbreken van de overeenkomst door Baukje de Boer
Wanneer Baukje de Boer onverhoopt niet in staat is om de volledige training te geven, zal eerst gekeken worden of de bijeenkomst op een ander moment kan plaats vinden. Indien dat niet mogelijk is zal een deel van het deelnamebedrag worden gerestitueerd. De berekening daarvan zal, afhankelijk van de aard van de situatie en de resterende bijeenkomsten, ter plekke worden bekeken.

9. Foto’s, video’s en geluidsopnamen
Tijdens de bijeenkomsten van het projectkoor worden geluidsopnamen gemaakt om te gebruiken als studiemateriaal.
Ook komt het voor dat Baukje de Boer opdracht geeft tot het maken van foto’s en videobeelden voor marketingdoeleinden. Wanneer de klant bezwaar heeft tegen het maken van beeldopnames, graag  van te voren melden zodat daar rekening mee gehouden kan worden.
Wanneer de klant graag foto’s of video’s wil maken van de bijeenkomsten, geschiedt dit altijd in overleg met Baukje de Boer en de andere deelneemsters. 

10. Copyright
Op al het materiaal dat Baukje de Boer verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de auteur. Dit geldt voor werkboeken, partituren en beeld- en geluidopnamen van de bijeenkomsten.

Laatst gewijzigd oktober 2018